https://cdn.zochil.shop/9a4e260d-650e-42e1-9d63-8a7059a1a781_t1500.png

Нэмэлт чимэглэл

5С UV Лак

Хүргэлттэй
Хүргэлттэй
Дэлгэрэнгүй

Цаасан хэвлэл дээр хэсэгчлэн болон бүтэн, хосолсон хэлбэрээр UV лак тавьж чимэглэх арга юм.

Дэлгэрэнгүй

Цаасан хэвлэл дээр хэсэгчлэн болон бүтэн, хосолсон хэлбэрээр UV лак тавьж чимэглэх арга юм.

2023 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogog

платформ.