https://cdn.zochil.shop/0ff9896b-6ad6-4fd0-a327-87be1efb5865_t1500.png

Нэмэлт чимэглэл

Дэбосс /хуурай дардас/

Дэлгэрэнгүй

Металл хэв ашиглан халуун даралтын аргаар цаас, арьс шир, лидерин, даавуу зэрэг материал дээр дүрс хонхойлгон чимэглэх арга юм.

Дэлгэрэнгүй

Металл хэв ашиглан халуун даралтын аргаар цаас, арьс шир, лидерин, даавуу зэрэг материал дээр дүрс хонхойлгон чимэглэх арга юм.

2022 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogogплатформ.