https://cdn.zochil.shop/1da92bb8-a922-423f-82f1-256c0e940c80_t1500.png
https://cdn.zochil.shop/1da92bb8-a922-423f-82f1-256c0e940c80_t700.png
https://cdn.zochil.shop/b4fc6c8c-0121-4a2d-83cf-14ab0791eb9a_t700.jpg
https://cdn.zochil.shop/e2775555-4bc1-41f1-a1c4-6bd1719302ce_t700.png
https://cdn.zochil.shop/617ba6bb-b9e0-4fc9-bd55-9dc6006aeab4_t700.png

Ном,гарын авлага

Хүргэлттэй
Хүргэлттэй
Дэлгэрэнгүй

Номыг хуудасны тооноос нь хамааран 5-48 хуудастайг товхимол, 48-аас их хуудастайг ном гэж ангилдаг. Мөн хавтасны төрлөөр нь хатуу, зөөлөн, супер гэж ангилна. Бид нийгмийн хариуцлагын хүрээнд алдаагүй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгоор эх бэлтгэлдээ "Soyombo Spelling" монгол хэлний алдаа шалгагч албан ёсны эрхтэй программаар үг үсгийн алдааг засварлан гүйцэтгэж байна.

ХЭМЖЭЭ:

Стандартын А6, А5, А4, A3, В6, В5, В4 болон стандарт бус ямар ч хэмжээтэй байх боломжтой.

А6 (105x148)

А5 (148x210)

А4 (210x297)

А3 (297x420)

B6 (125x176)

B5 (176x250)

B4 (250x353)

ЦААСНЫ ТӨРӨЛ:

60, 70, 80, 90, 100, 105, 128, 157, 200 гр/м2 нягтралтай хөнгөн шар, гөлгөр шар, цагаан (офсет), шохойтой, матт гэх цааснуудаас дээр хийнэ.

ХЭВЛЭЛИЙН ӨНГӨ:

Дотор хэвлэлийг 1+1 (хар), 2+2 (нэмэлт нэг өнгөтэй), 4+4 (өнгөт), 5+5 (үндсэн 4 өнгө, нэмэлт нэг өнгөтэй) өнгөтэй, хавтас нь дээрх өнгөний хослолуудаар хийж гүйцэтгэх боломжтой.

ХАВТАСНЫ ТӨРӨЛ:

Номын хавтсыг 200, 250, 300 гр/м2 цаасан хэвлэлт болон тусгай даавуу, лидерин зэрэг материалуудаар бүрж хавтаслах боломжтой.

БЭХЭЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ:

Бэхэлгээ нь наалт (70-аас дээш нүүртэй энгийн болон супер хавтастай ном), унаа үдээ (70 хүртэл нүүртэй ном), оёо (70 хүртэл нүүртэй номыг шулуун оёогоор, 70-аас дээш нүүртэй номыг өндөрлөгөө оёогоор бэхэлнэ), спираль гэх мэт байна.

НЭМЭЛТ ЧИМЭГЛЭЛ:

Бүх төрлийн номын хавтсанд ороолт хавтас, клише (алтлаг, мөнгөлөг зэрэг төрөл бүрийн өнгөөр), эмбосс (товойлгох), хуурай даралт (хонхойлгох), гялгар, барзгар лак, лазер зүсэлт гэх мэт нэмэлт чимэглэлүүд хийснээр таны хэвлүүлсэн бүтээгдэхүүн улам тансаг, үнэ цэнэтэй болно.

БЭЛЭН БОЛОХ ХУГАЦАА

Номын бэхэлгээний төрлөөс хамааран бэлэн болох хугацааг тодорхойлно.

Дэлгэрэнгүй

Номыг хуудасны тооноос нь хамааран 5-48 хуудастайг товхимол, 48-аас их хуудастайг ном гэж ангилдаг. Мөн хавтасны төрлөөр нь хатуу, зөөлөн, супер гэж ангилна. Бид нийгмийн хариуцлагын хүрээнд алдаагүй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгоор эх бэлтгэлдээ "Soyombo Spelling" монгол хэлний алдаа шалгагч албан ёсны эрхтэй программаар үг үсгийн алдааг засварлан гүйцэтгэж байна.

ХЭМЖЭЭ:

Стандартын А6, А5, А4, A3, В6, В5, В4 болон стандарт бус ямар ч хэмжээтэй байх боломжтой.

А6 (105x148)

А5 (148x210)

А4 (210x297)

А3 (297x420)

B6 (125x176)

B5 (176x250)

B4 (250x353)

ЦААСНЫ ТӨРӨЛ:

60, 70, 80, 90, 100, 105, 128, 157, 200 гр/м2 нягтралтай хөнгөн шар, гөлгөр шар, цагаан (офсет), шохойтой, матт гэх цааснуудаас дээр хийнэ.

ХЭВЛЭЛИЙН ӨНГӨ:

Дотор хэвлэлийг 1+1 (хар), 2+2 (нэмэлт нэг өнгөтэй), 4+4 (өнгөт), 5+5 (үндсэн 4 өнгө, нэмэлт нэг өнгөтэй) өнгөтэй, хавтас нь дээрх өнгөний хослолуудаар хийж гүйцэтгэх боломжтой.

ХАВТАСНЫ ТӨРӨЛ:

Номын хавтсыг 200, 250, 300 гр/м2 цаасан хэвлэлт болон тусгай даавуу, лидерин зэрэг материалуудаар бүрж хавтаслах боломжтой.

БЭХЭЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ:

Бэхэлгээ нь наалт (70-аас дээш нүүртэй энгийн болон супер хавтастай ном), унаа үдээ (70 хүртэл нүүртэй ном), оёо (70 хүртэл нүүртэй номыг шулуун оёогоор, 70-аас дээш нүүртэй номыг өндөрлөгөө оёогоор бэхэлнэ), спираль гэх мэт байна.

НЭМЭЛТ ЧИМЭГЛЭЛ:

Бүх төрлийн номын хавтсанд ороолт хавтас, клише (алтлаг, мөнгөлөг зэрэг төрөл бүрийн өнгөөр), эмбосс (товойлгох), хуурай даралт (хонхойлгох), гялгар, барзгар лак, лазер зүсэлт гэх мэт нэмэлт чимэглэлүүд хийснээр таны хэвлүүлсэн бүтээгдэхүүн улам тансаг, үнэ цэнэтэй болно.

БЭЛЭН БОЛОХ ХУГАЦАА

Номын бэхэлгээний төрлөөс хамааран бэлэн болох хугацааг тодорхойлно.

2024 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogog
платформ.