https://cdn.zochil.shop/1acb4b89-e319-4832-a853-ca4edfd38610_t1500.png
https://cdn.zochil.shop/1acb4b89-e319-4832-a853-ca4edfd38610_t700.png
https://cdn.zochil.shop/d3c40823-e250-4e32-af76-f06dd478db2b_t700.png
https://cdn.zochil.shop/f111a3c7-0069-44ec-aa13-9a5841e7674e_t700.png
https://cdn.zochil.shop/47a4bfe7-c927-4fef-bd77-34a189e3e92c_t700.png
https://cdn.zochil.shop/c72c54b9-41ae-43bd-9ca8-b73b9b825540_t700.png
https://cdn.zochil.shop/c7637fbc-9a0f-42a8-9481-48be61e045ea_t700.png
https://cdn.zochil.shop/f06525d7-06e7-478a-aef6-1024b91ec414_t700.png
https://cdn.zochil.shop/58357013-a011-4b88-b9ae-88f4043714b1_t700.png
https://cdn.zochil.shop/ac876f75-1b5f-40f6-b7e9-fbaa66ab80e8_t700.png
https://cdn.zochil.shop/17a7ecbe-2499-44fa-a02d-451d515996cc_t700.png
https://cdn.zochil.shop/4812e362-5162-4d91-8bf8-3c08440fab33_t700.png

Танилцуулга, Плакат

Дэлгэрэнгүй

Бид В1 форматын буюу 720*1040 мм хүртлэх өргөн форматаар таны танилцуулга плакатыг таны брэндийн онцлогийг тусган пантоне будгаар таны хүссэн загвар дизайнаар 5С лак, саатай, матт, гялгар бүрэлт, лазер зүсэлт зэрэг орчин үеийн технологиор сэтгэлд тань нийцтэл үйлдвэрлэж байна.

ХЭМЖЭЭ:

Стандартын A7, B7, A6, B6, A5, B5, A4, B4, A3, B3, A2, B2, A1, B1 болон стандарт бус хэмжээтэй байх боломжтой.

А7 (74x105)

А6 (105x148)

А5 (148x210)

A4 (210x297)

А3 (297x420)

А2 (420x596)

А1 (596x840)

B7 (88x125)

B6 (125x176)

B5 (176x250)

B4 (250x353) B3 (353x500)

B2 (500x706)

B1 (706x1000)

Хэлбэр хэмжээ, загвар, материалаас хамааран хэлбэрт огтлоо, олон хуудастай, нугалаатай, таславчтай гэх мэт байж болно.

ХЭВЛЭЛИЙН ӨНГӨ:

Хэвлэлтийг 5+5 (үндсэн 4 өнгө, нэмэлт нэг өнгөтэй) хүртэл өнгөтэй, нэг болон хоёр талдаа хэвлэлттэй байж болно.

ЦААСНЫ ТӨРӨЛ: Хэвлэлтийг 100, 105, 128, 157, 200, 250, 300 гр/м2 нягтралтай шохойтой, матт гэх цаасан дээр хийнэ.

БҮРЭЛТ:

Гялгар, матт, зөөлөн, саатай гэх мэт бүрэлтээр А3, А2, В3, В2 форматаар бүрэх боломжтой.

НЭМЭЛТ ЧИМЭГЛЭЛ:

Бүх төрлийн клише (алтлаг, мөнгөлөг зэрэг төрөл бүрийн өнгөөр), эмбосс (товойлгох), хуурай даралт (хонхойлгох), гялгар, барзгар лак, лазер зүсэлт гэх мэт нэмэлт чимэглэлүүд хийснээр таны хэвлүүлсэн бүтээгдэхүүн улам тансаг, үнэ цэнэтэй болно.

Дэлгэрэнгүй

Бид В1 форматын буюу 720*1040 мм хүртлэх өргөн форматаар таны танилцуулга плакатыг таны брэндийн онцлогийг тусган пантоне будгаар таны хүссэн загвар дизайнаар 5С лак, саатай, матт, гялгар бүрэлт, лазер зүсэлт зэрэг орчин үеийн технологиор сэтгэлд тань нийцтэл үйлдвэрлэж байна.

ХЭМЖЭЭ:

Стандартын A7, B7, A6, B6, A5, B5, A4, B4, A3, B3, A2, B2, A1, B1 болон стандарт бус хэмжээтэй байх боломжтой.

А7 (74x105)

А6 (105x148)

А5 (148x210)

A4 (210x297)

А3 (297x420)

А2 (420x596)

А1 (596x840)

B7 (88x125)

B6 (125x176)

B5 (176x250)

B4 (250x353) B3 (353x500)

B2 (500x706)

B1 (706x1000)

Хэлбэр хэмжээ, загвар, материалаас хамааран хэлбэрт огтлоо, олон хуудастай, нугалаатай, таславчтай гэх мэт байж болно.

ХЭВЛЭЛИЙН ӨНГӨ:

Хэвлэлтийг 5+5 (үндсэн 4 өнгө, нэмэлт нэг өнгөтэй) хүртэл өнгөтэй, нэг болон хоёр талдаа хэвлэлттэй байж болно.

ЦААСНЫ ТӨРӨЛ: Хэвлэлтийг 100, 105, 128, 157, 200, 250, 300 гр/м2 нягтралтай шохойтой, матт гэх цаасан дээр хийнэ.

БҮРЭЛТ:

Гялгар, матт, зөөлөн, саатай гэх мэт бүрэлтээр А3, А2, В3, В2 форматаар бүрэх боломжтой.

НЭМЭЛТ ЧИМЭГЛЭЛ:

Бүх төрлийн клише (алтлаг, мөнгөлөг зэрэг төрөл бүрийн өнгөөр), эмбосс (товойлгох), хуурай даралт (хонхойлгох), гялгар, барзгар лак, лазер зүсэлт гэх мэт нэмэлт чимэглэлүүд хийснээр таны хэвлүүлсэн бүтээгдэхүүн улам тансаг, үнэ цэнэтэй болно.

2022 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogogплатформ.