https://cdn.zochil.shop/e0881b97-c4f3-4671-b4da-7784721ca842_t1500.png
https://cdn.zochil.shop/e0881b97-c4f3-4671-b4da-7784721ca842_t700.png
https://cdn.zochil.shop/50aecfd4-dcba-4f4d-bf96-0f52eb2d33d8_t700.png
https://cdn.zochil.shop/63090c56-d453-47fa-aa41-4a57692903d7_t700.png
https://cdn.zochil.shop/c882ee72-6034-4b05-b696-49f427b25443_t700.png
https://cdn.zochil.shop/d72b0a05-7719-48f6-a8a4-717ac11e50ce_t700.png
https://cdn.zochil.shop/71d03d6b-1ccb-45e7-a5f7-1cec0348a943_t700.png
https://cdn.zochil.shop/5463fd9d-d982-4b62-9424-611cee775ebe_t700.png
https://cdn.zochil.shop/f327141c-f072-462a-92cb-a35ee2dd5202_t700.png
https://cdn.zochil.shop/dbe6a872-8772-49ce-a354-ec4718612891_t700.png

Урилга, Мэндчилгээ

Хүргэлттэй
Хүргэлттэй
Дэлгэрэнгүй

Таны баяр ёслолын урилга, мэндчилгээ зэргийг бид стандарт болон стандарт бус хэмжээтэй хүссэн хэлбэр, загвартайгаар лазер болон тигель ухалттай, 5+5 хүртэл өнгийн хэвлэлттэйгээр хийж гүйцэтгэж байна.

ХЭВЛЭЛИЙН ӨНГӨ:

Хэвлэлтийг 1+1, 1+0 (хар), 2+2, 2+0 (нэмэлт нэг өнгөтэй), 4+4, 4+0 (өнгөт), 5+5, 5+0 (өнгөт, нэмэлт нэг өнгөтэй) өнгөтэйгөөр гадна болон дотор талдаа хийнэ.

ЦААСНЫ ТӨРӨЛ:

Хэвлэлтийг 128, 157, 200, 250, 300 гр/м2 нягтралтай шохойтой, матт, хээтэй, саатай гэх мэт цаасан дээр, мөн PVC хавтангаар зузаалан хийж гүйцэтгэнэ.

НЭМЭЛТ ЧИМЭГЛЭЛ:

Бүх төрлийн клише (алтлаг, мөнгөлөг зэрэг төрөл бүрийн өнгөөр), эмбосс (товойлгох), хуурай даралт (хонхойлгох), гялгар, барзгар лак, лазер зүсэлт гэх мэт нэмэлт чимэглэлүүд хийснээр таны хэвлүүлсэн бүтээгдэхүүн улам тансаг, үнэ цэнэтэй болно.

Мөн нэмэлтээр дугтуй, бүслүүр, алтлаг, мөнгөлөг уяа зэрэг чимэглэлийг захиалагчийн хүсэлтээр хийнэ.

БЭЛЭН БОЛОХ ХУГАЦАА

Бүтээгдэхүүний тоо ширхэг болон нэмэлт ажиллагаанаас хамааран 1-5 хоногт үйлдвэрлэнэ.

Дэлгэрэнгүй

Таны баяр ёслолын урилга, мэндчилгээ зэргийг бид стандарт болон стандарт бус хэмжээтэй хүссэн хэлбэр, загвартайгаар лазер болон тигель ухалттай, 5+5 хүртэл өнгийн хэвлэлттэйгээр хийж гүйцэтгэж байна.

ХЭВЛЭЛИЙН ӨНГӨ:

Хэвлэлтийг 1+1, 1+0 (хар), 2+2, 2+0 (нэмэлт нэг өнгөтэй), 4+4, 4+0 (өнгөт), 5+5, 5+0 (өнгөт, нэмэлт нэг өнгөтэй) өнгөтэйгөөр гадна болон дотор талдаа хийнэ.

ЦААСНЫ ТӨРӨЛ:

Хэвлэлтийг 128, 157, 200, 250, 300 гр/м2 нягтралтай шохойтой, матт, хээтэй, саатай гэх мэт цаасан дээр, мөн PVC хавтангаар зузаалан хийж гүйцэтгэнэ.

НЭМЭЛТ ЧИМЭГЛЭЛ:

Бүх төрлийн клише (алтлаг, мөнгөлөг зэрэг төрөл бүрийн өнгөөр), эмбосс (товойлгох), хуурай даралт (хонхойлгох), гялгар, барзгар лак, лазер зүсэлт гэх мэт нэмэлт чимэглэлүүд хийснээр таны хэвлүүлсэн бүтээгдэхүүн улам тансаг, үнэ цэнэтэй болно.

Мөн нэмэлтээр дугтуй, бүслүүр, алтлаг, мөнгөлөг уяа зэрэг чимэглэлийг захиалагчийн хүсэлтээр хийнэ.

БЭЛЭН БОЛОХ ХУГАЦАА

Бүтээгдэхүүний тоо ширхэг болон нэмэлт ажиллагаанаас хамааран 1-5 хоногт үйлдвэрлэнэ.

2023 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogog
платформ.