https://cdn.zochil.shop/7d3db4d1-e67c-479c-befe-3b0d5e271dd7_t1500.png
https://cdn.zochil.shop/7d3db4d1-e67c-479c-befe-3b0d5e271dd7_t700.png
https://cdn.zochil.shop/f699daea-61ec-4e31-a52b-f12e04876f20_t700.png

Үнэт цаас, Нууцлал

Хүргэлттэй
Хүргэлттэй
Дэлгэрэнгүй

Үнэт цаасны нууцлалтай хэвлэлийг гэрчилгээ, диплом, төрөл бүрийн эрхийн бичиг, тэтгэвэр, тэтгэмжийн дэвтэр, бензин талон, үнэмлэх, паспорт, албан маягт, карт, тасалбар гэх мэт олон төрлийн бүтээгдэхүүнд ашиглаж болно.

Нууцлалын онцлог нь хэрэглээний программ болон хуулбарлах тоног төхөөрөмжөөр олшруулахад хэлбэр дүрс, өнгөө алддаг, зөвхөн үйлдвэрлэлийн орчинд хийх боломжтой юм.

Манай хийж буй нууцлалын технологиуд:

Тусгай программ хангамж ашиглан зурсан үл тасрах зураасан хээг пантоне өнгөөр хэвлэх

Голограмм нууцлал бүхий металл наалт

Урт болон богино долгионы UV гэрэлд өөр өнгөөр харагддаг, энгийн нүдээр үзэгдэхгүй UV будган хэвлэлт

ХЭВЛЭЛИЙН ӨНГӨ:

Хэвлэлтийг 1+1, 1+0 (хар), 2+2, 2+0 (нэмэлт нэг өнгөтэй), 4+4, 4+0 (өнгөт), 5+5, 5+0 (өнгөт, нэмэлт нэг өнгөтэй) өнгөтэйгөөр гадна болон дотор талдаа хийнэ.

ЦААСНЫ ТӨРӨЛ:

Хэвлэлтийг 80, 105, 128, 157, 200, 250, 300 гр/м2 нягтралтай офсет цагаан шохойтой, матт цаасан дээр хийж гүйцэтгэнэ.

НЭМЭЛТ ЧИМЭГЛЭЛ:

Бүх төрлийн клише (алтлаг, мөнгөлөг зэрэг төрөл бүрийн өнгөөр), эмбосс (товойлгох), хуурай даралт (хонхойлгох), гялгар, барзгар лак, лазер зүсэлт гэх мэт нэмэлт чимэглэлүүд хийснээр таны хэвлүүлсэн бүтээгдэхүүн улам тансаг, үнэ цэнэтэй болно.

БЭЛЭН БОЛОХ ХУГАЦАА:

Бүтээгдэхүүний тоо ширхэг болон нэмэлт ажиллагаанаас хамааран 1-5 хоногт үйлдвэрлэнэ.

Дэлгэрэнгүй

Үнэт цаасны нууцлалтай хэвлэлийг гэрчилгээ, диплом, төрөл бүрийн эрхийн бичиг, тэтгэвэр, тэтгэмжийн дэвтэр, бензин талон, үнэмлэх, паспорт, албан маягт, карт, тасалбар гэх мэт олон төрлийн бүтээгдэхүүнд ашиглаж болно.

Нууцлалын онцлог нь хэрэглээний программ болон хуулбарлах тоног төхөөрөмжөөр олшруулахад хэлбэр дүрс, өнгөө алддаг, зөвхөн үйлдвэрлэлийн орчинд хийх боломжтой юм.

Манай хийж буй нууцлалын технологиуд:

Тусгай программ хангамж ашиглан зурсан үл тасрах зураасан хээг пантоне өнгөөр хэвлэх

Голограмм нууцлал бүхий металл наалт

Урт болон богино долгионы UV гэрэлд өөр өнгөөр харагддаг, энгийн нүдээр үзэгдэхгүй UV будган хэвлэлт

ХЭВЛЭЛИЙН ӨНГӨ:

Хэвлэлтийг 1+1, 1+0 (хар), 2+2, 2+0 (нэмэлт нэг өнгөтэй), 4+4, 4+0 (өнгөт), 5+5, 5+0 (өнгөт, нэмэлт нэг өнгөтэй) өнгөтэйгөөр гадна болон дотор талдаа хийнэ.

ЦААСНЫ ТӨРӨЛ:

Хэвлэлтийг 80, 105, 128, 157, 200, 250, 300 гр/м2 нягтралтай офсет цагаан шохойтой, матт цаасан дээр хийж гүйцэтгэнэ.

НЭМЭЛТ ЧИМЭГЛЭЛ:

Бүх төрлийн клише (алтлаг, мөнгөлөг зэрэг төрөл бүрийн өнгөөр), эмбосс (товойлгох), хуурай даралт (хонхойлгох), гялгар, барзгар лак, лазер зүсэлт гэх мэт нэмэлт чимэглэлүүд хийснээр таны хэвлүүлсэн бүтээгдэхүүн улам тансаг, үнэ цэнэтэй болно.

БЭЛЭН БОЛОХ ХУГАЦАА:

Бүтээгдэхүүний тоо ширхэг болон нэмэлт ажиллагаанаас хамааран 1-5 хоногт үйлдвэрлэнэ.

2024 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogog
платформ.