https://cdn.zochil.shop/dd59b213-c443-4ecb-b6ad-db0769ff5971_t1500.png
https://cdn.zochil.shop/dd59b213-c443-4ecb-b6ad-db0769ff5971_t700.png
https://cdn.zochil.shop/386c144c-9e01-45ef-b822-8ff9f287bad6_t700.png
https://cdn.zochil.shop/2a56dfd6-2084-4a63-ac20-bb76ad120e79_t700.png
https://cdn.zochil.shop/3d81976c-2fa9-458b-a137-f071689bdc28_t700.png
https://cdn.zochil.shop/4d7c069e-edff-4ba3-8f17-a0edcc49a183_t700.png
https://cdn.zochil.shop/9e83ce88-f3ff-4e5c-9cb0-e5e261282444_t700.png

Бланк

Хүргэлттэй
Хүргэлттэй
Дэлгэрэнгүй

Уламжлалт албан бичиг, захирлын тушаал, захирамж зэрэг албан бичгийн бэлдэцийг А4, А5 хэмжээтэйгээр принтерийн болон бэх, тамганы тогтоц сайтай, сайн чанарын цаасан дээр хэвлэж үйлчилнэ.

ЦААСНЫ ТӨРӨЛ:

80, 100 гр/м2 нягтралтай сайн офсет (цагаан ) цаасан дээр хийнэ.

ХЭВЛЭЛИЙН ӨНГӨ:

Хэвлэлтийг 1+1, 1+0 (хар), 2+2, 2+0 (нэмэлт нэг өнгөтэй), 4+4, 4+0 (өнгөт), 5+5, 5+0 (өнгөт, нэмэлт нэг өнгөтэй) өнгөтэйгөөр гадна болон дотор талдаа хийнэ.

НЭМЭЛТ ЧИМЭГЛЭЛ:

Хуурай болон өнгөт (алтлаг, мөнгөлөг гэх мэт) дардас, гялгар, барзгар лак гэх мэт нэмэлт чимэглэлүүд хийх боломжтой

НУУЦЛАЛ:

Шаардлагатай тохиолдолд таны албан бичгийн бэлдэцийг энгийн нүдээр харах боломжгүй бичил бичвэр, тусгай программаар зурсан үл тасрах шугаман хээ, хуулбарлах боломжгүй харагддаггүй ион будган хэвлэлт зэрэг нууцлалтайгаар хийж болно.

Дэлгэрэнгүй

Уламжлалт албан бичиг, захирлын тушаал, захирамж зэрэг албан бичгийн бэлдэцийг А4, А5 хэмжээтэйгээр принтерийн болон бэх, тамганы тогтоц сайтай, сайн чанарын цаасан дээр хэвлэж үйлчилнэ.

ЦААСНЫ ТӨРӨЛ:

80, 100 гр/м2 нягтралтай сайн офсет (цагаан ) цаасан дээр хийнэ.

ХЭВЛЭЛИЙН ӨНГӨ:

Хэвлэлтийг 1+1, 1+0 (хар), 2+2, 2+0 (нэмэлт нэг өнгөтэй), 4+4, 4+0 (өнгөт), 5+5, 5+0 (өнгөт, нэмэлт нэг өнгөтэй) өнгөтэйгөөр гадна болон дотор талдаа хийнэ.

НЭМЭЛТ ЧИМЭГЛЭЛ:

Хуурай болон өнгөт (алтлаг, мөнгөлөг гэх мэт) дардас, гялгар, барзгар лак гэх мэт нэмэлт чимэглэлүүд хийх боломжтой

НУУЦЛАЛ:

Шаардлагатай тохиолдолд таны албан бичгийн бэлдэцийг энгийн нүдээр харах боломжгүй бичил бичвэр, тусгай программаар зурсан үл тасрах шугаман хээ, хуулбарлах боломжгүй харагддаггүй ион будган хэвлэлт зэрэг нууцлалтайгаар хийж болно.

2023 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogog
платформ.