https://cdn.zochil.shop/0c782708-aa91-419e-a208-0403b953d8ac_t1500.png
https://cdn.zochil.shop/0c782708-aa91-419e-a208-0403b953d8ac_t700.png
https://cdn.zochil.shop/a0c41858-3f89-45f0-aa69-6cf5d91b458c_t700.png
https://cdn.zochil.shop/485da5c9-d264-43bf-a009-7adcb0bf7b06_t700.png
https://cdn.zochil.shop/7d246b2f-dc12-4fa7-b4de-f89dc87add0c_t700.png

Шошго

Дэлгэрэнгүй

Таны хүссэн загвар дизайнаар тусган пантоне будаг, 5С лак, саатай, матт, гялгар бүрэлт, лазер зүсэлт зэрэг орчин үеийн технологиор сэтгэлд тань нийцтэл үйлдвэрлэж байна.


ХЭМЖЭЭ:

Таны бүтээгдэхүүний онцлогоос хамааран стандарт болон стандарт бус хэмжээтэй байх боломжтой.

ХЭВЛЭЛИЙН ӨНГӨ:

Дотор хэвлэлийг 1+1 (хар), 2+2 (нэмэлт нэг өнгөтэй), 4+4 (өнгөт), 5+5 (үндсэн 4 өнгө, нэмэлт нэг өнгөтэй) өнгөний хослолуудаар хийж гүйцэтгэх боломжтой.

ЦААСНЫ ТӨРӨЛ:

100, 105, 120, 128, 140, 157, 200, 250, 300, 350 гр/м2 нягтралтай офсет, шохойтой, матт гэх мэт цаасан дээр хийх боломжтой.

НЭМЭЛТ ЧИМЭГЛЭЛ:

Бүх төрлийн клише (алтлаг, мөнгөлөг зэрэг төрөл бүрийн өнгөөр), эмбосс (товойлгох), хуурай даралт (хонхойлгох), гялгар, барзгар лак, лазер зүсэлт гэх мэт нэмэлт чимэглэлүүд хийснээр таны хэвлүүлсэн бүтээгдэхүүн улам тансаг, үнэ цэнэтэй болно.

БЭЛЭН БОЛОХ ХУГАЦАА:

Бүтээгдэхүүний тоо ширхэг болон нэмэлт ажиллагаанаас хамааран 3-7 хоногт үйлдвэрлэнэ.

Дэлгэрэнгүй

Таны хүссэн загвар дизайнаар тусган пантоне будаг, 5С лак, саатай, матт, гялгар бүрэлт, лазер зүсэлт зэрэг орчин үеийн технологиор сэтгэлд тань нийцтэл үйлдвэрлэж байна.


ХЭМЖЭЭ:

Таны бүтээгдэхүүний онцлогоос хамааран стандарт болон стандарт бус хэмжээтэй байх боломжтой.

ХЭВЛЭЛИЙН ӨНГӨ:

Дотор хэвлэлийг 1+1 (хар), 2+2 (нэмэлт нэг өнгөтэй), 4+4 (өнгөт), 5+5 (үндсэн 4 өнгө, нэмэлт нэг өнгөтэй) өнгөний хослолуудаар хийж гүйцэтгэх боломжтой.

ЦААСНЫ ТӨРӨЛ:

100, 105, 120, 128, 140, 157, 200, 250, 300, 350 гр/м2 нягтралтай офсет, шохойтой, матт гэх мэт цаасан дээр хийх боломжтой.

НЭМЭЛТ ЧИМЭГЛЭЛ:

Бүх төрлийн клише (алтлаг, мөнгөлөг зэрэг төрөл бүрийн өнгөөр), эмбосс (товойлгох), хуурай даралт (хонхойлгох), гялгар, барзгар лак, лазер зүсэлт гэх мэт нэмэлт чимэглэлүүд хийснээр таны хэвлүүлсэн бүтээгдэхүүн улам тансаг, үнэ цэнэтэй болно.

БЭЛЭН БОЛОХ ХУГАЦАА:

Бүтээгдэхүүний тоо ширхэг болон нэмэлт ажиллагаанаас хамааран 3-7 хоногт үйлдвэрлэнэ.

2022 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogogплатформ.