https://cdn.zochil.shop/f5b54c0f-5f7b-450d-82c2-0fc70c55c912_t1500.jpg

ISO 9001-2015 олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо

Хүргэлттэй
Хүргэлттэй
Дэлгэрэнгүй

Бид ISO 9001-2015 чанарын удирдлагын тогтолцоогоо амжилттай нэвтрүүлэн 2 удаагаа баталгаажууллаа.

Соёмбо принтинг компани 2017 оноос эхлэн үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхээ чанарыг дээшлүүлэх, ажилчдын ажиллах орчинд сайжруулах, харилцагчидын сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ISO 9001-2015 Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэн билээ.


2018 онд бид олон улсын аудитын SES байгууллагатай хамтарч ажиллан ажлаа дүгнүүлэн чанарын удирдлагын тогтолцооны сертификатаа гардан авсан билээ. 2019 оны 12 сард 2 дахь шатны аудитын шалгалтаар "Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо" нэвтрүүлсэн гэдгээ батлан 2 дахь удаагаа баталгаажуулав.

Дэлгэрэнгүй

Бид ISO 9001-2015 чанарын удирдлагын тогтолцоогоо амжилттай нэвтрүүлэн 2 удаагаа баталгаажууллаа.

Соёмбо принтинг компани 2017 оноос эхлэн үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхээ чанарыг дээшлүүлэх, ажилчдын ажиллах орчинд сайжруулах, харилцагчидын сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ISO 9001-2015 Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэн билээ.


2018 онд бид олон улсын аудитын SES байгууллагатай хамтарч ажиллан ажлаа дүгнүүлэн чанарын удирдлагын тогтолцооны сертификатаа гардан авсан билээ. 2019 оны 12 сард 2 дахь шатны аудитын шалгалтаар "Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо" нэвтрүүлсэн гэдгээ батлан 2 дахь удаагаа баталгаажуулав.

2023 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogog

платформ.