Сонин, Сэтгүүл

Нүүр / Каталог

СЭТГҮҮЛ, ТАНИЛЦУУЛГА

book

Хэмжээ:

Номыг хавтсаар нь хатуу, зөөлөн гэж ангилдаг. Стандартын В5, А4, В4 хэмжээтэй байх боломжтой.

Хавтас:

Хавтасны цаас нь 157, 200, 250 гр/м2 нягралтай шохойтой болон матт цаасаар хийнэ.

Бэхэлгээ:

Бэхэлгээ нь наалт (70-аас дээш нүүртэй), унаа үдээ (70 хүртэл нүүртэй) гэх мэт байна.

Хэвлэлийн өнгө:

Дотор хэвлэлийг 1+1 (хар), 2+2 (нэмэлт нэг өнгөтэй), 4+4 (өнгөт), 5+5 (өнгөт, нэмэлт нэг өнгөтэй) өнгөтэй, хавтас нь дээрх өнгөний хослолуудыг нэг болон хоёр талдаа байна.

Цаасны төрөл:

Дотор хэвлэлийг 70, 80, 90, 100, 105, 128, 157, 200 гр/ м2 нягтралтай хөнгөн шар, гөлгөр шар, цагаан (офсет), шохойтой, матт гэх цаасан дээр хийнэ.

НЭМЭЛТ ЧИМЭГЛЭЛ:

Бүх төрлийн номны хавтсанд ороолт хавтас, хуурай болон өнгөт (алтлаг, мөнгөлөг гэх мэт) дардас, гялгар, барзгар лак гэх мэт нэмэлт чимэглэлүүд хийнэ.

Сонин

book

Хэмжээ:

Стандартын A3, А2 форматаар 780, 720, 620 мм өргөнтэйгээр хэвлэнэ.

Хэвлэлийн өнгө:

Дотор хэвлэлийг 1+1 (хар), 4+1 (нэмэлт нэг өнгөтэй) өнгөтэй хэвлэнэ

Цаасны төрөл:

Дотор хэвлэлийг 48.8 гр/м2 нягтралтай сонингийн цаасан дээр хийнэ.