Түргэн хэвлэл

Нүүр / Каталог

ХАЙРЦАГ, САВ БАГЛАА БООДОЛ, ЦААСАН УУТ, ТОР

book

Хэвлэлттэй, хэвлэлтгүй бүх төрлийн цаасан хайрцаг, уут, бэлэг дурсгалын болон гоёлын хайрцаг чанарын өндөр түвшинд хийж байна.

НЭМЭЛТ ЧИМЭГЛЭЛ:

Хуурай болон өнгөт (алтлаг, мөнгөлөг гэх мэт) дардас, гялгар, барзгар лак гэх мэт нэмэлт чимэглэлүүд хийнэ.

УРИЛГА, МЭНДЧИЛГЭЭ, ӨРГӨМЖЛӨЛ

book

Бүх төрлийн стандарт болон стандарт бус хэмжээтэй нэрийн хуудсыг таны хүссэн хэлбэр, загвартайгаар лазер болон тигл ухалттай, 5+5 хүртэл өнгийн хэвлэлттэйгээр хийж гүйцэтгэж байна.

Хэвлэлийн өнгө:

Нэрийн хуудасны хэвлэлийг 1+1, 1+0 (хар), 2+2, 2+0 (нэмэлт нэг өнгөтэй), 4+4, 4+0 (өнгөт), 5+5, 5+0 (өнгөт, нэмэлт нэг өнгөтэй) өнгөтэйгөөр гадна болон дотор талдаа хийнэ.

ЦААСНЫ ТӨРӨЛ:

Нэрийн хуудсыг 250, 300, 350 гр/м 2 нягтралтай шохойтой, матт, хээтэй, саатай гэх мэт цаасан дээр, мөн PVC хавтангаар зузаалан хий гүйцэтгэнэ

НЭМЭЛТ ЧИМЭГЛЭЛ:

Хуурай болон өнгөт (алтлаг, мөнгөлөг гэх мэт) дардас, гялгар, барзгар лак, лазер ухалт гэх мэт нэмэлт чимэглэлүүд хийнэ. Мөн нэмэлтээр дугтуй, бүслүүр, алтлаг, мөнгөлөг уяа зэрэг чимэглэлийг захиалагчийн хүсэлтээр хийнэ.

ТӨРӨЛ БҮРИЙН ДУГТУЙ

book

Бүх төрлийн стандарт болон стандарт бус хэмжээтэй дугтуйг таны хүссэн хэлбэр, загвартайгаар, цонхтой, лазер болон тигл ухалттай, 5+1 өнгийн хэвлэлттэйгээр хийж гүйцэтгэж байна. Та албан захидлын, бичиг баримтын, бэлэг дурсгалын гээд ямар ч зориулалтаар хэмжээ, загварын өргөн сонголттойгоор захиалан аваарай. Мөн урилга, мэндчилгээнд зориулсан нэмэлт чимэглэл, эсгүүр бүхий дугтуй хийж гүйцэтгэнэ.

Хэвлэлийн өнгө:

Дугтуйны хэвлэлийг 1+1, 1+0 (хар), 2+1, 2+0 (нэмэлт нэг өнгөтэй), 4+1, 4+0 (өнгөт), 5+1, 5+0 (өнгөт, нэмэлт нэг өнгөтэй) өнгөтэйгөөр гадна болон дотор талдаа хийнэ.

Цаасны төрөл:

Дугтуйг 100, 120, 128, 157, 200, 250 гр/м 2 нягтралтай цагаан (офсет), бор гэх мэт цаасан дээр хийнэ.

НЭМЭЛТ ЧИМЭГЛЭЛ:

Хуурай болон өнгөт (алтлаг, мөнгөлөг гэх мэт) дардас, гялгар, барзгар лак гэх мэт нэмэлт чимэглэлүүд хийнэ.