Үнэт цаас

Нүүр / Каталог

Үнэт цаас

book

Үнэт цаасны нууцлалтай хэвлэлийг гэрчилгээ, диплом, төрөл эрхийн бичиг, тэтгэвэр, тэтгэмжийн дэвтэр, бинзен талон, үнэмлэх, паспорт, албан маягт, карт, тасалбар гэх мэт олон төрлийн бүтээгдэхүүнд ашиглаж болно. Нууцлалын онцлог нь хэрэглээний програм болон хуулбарлах тоног төхөөрөмжөөр олшруулахад хэлбэр дүрс, өнгөө алддаг, зөвхөн үйлдвэрлэлийн орчинд хийх боломжтой юм. Манай хийж буй нууцлалын технологиуд:

  • - Тусгай программ хангамж ашиглан зурсан үл тасрах зураасан хээг пантоне өнгөөр хэвлэх
  • - Голограм нууцлал бүхий металл наалт
  • - Урт болон богино долгионы UV гэрэлд өөр өнгөөр харагддаг, энгийн нүдээр үзэгдэхгүй UV будган хэвлэлт