БАРИМТ, МАЯГТ, АЛБАН БЛАНК

Нүүр / Каталог

БАРИМТ, МАЯГТ, АЛБАН БЛАНК

book

Уламжлалт албан бичиг, захирлын тушаал, захирамж зэрэг албан бичгийн бэлдэцийг А4, А5 хэмжээтэйгээр 70-120 гр/м 2 нягтшилтай, принтерийн болон бэх, тамганы тогтоц сайтай, сайн чанарын цаасан дээр хэвлэж үйлчилнэ.

Цаасны төрөл:

60, 70, 80, 90, 100, 105, 128, 157, 200 гр/м2 нягтралтай хөнгөн шар, гөлгөр шар, цагаан (офсет), шохойтой, матт гэх цаасан дээр хийнэ.

НЭМЭЛТ ЧИМЭГЛЭЛ:

Хуурай болон өнгөт (алтлаг, мөнгөлөг гэх мэт) дардас, гялгар, барзгар лак гэх мэт нэмэлт чимэглэлүүд хийнэ.

Нууцлал:

Шаардлагатай тохиолдолд таны албан бичгийн бэлдэцийг энгийн нүдээр харах боломжгүй бичил бичвэр, тусгай программаар зурсан үл тасрах шугаман хээ, хуулбарлах боломжгүй харагддаггүй ион будган хэвлэлт зэрэг нууцлалтайгаар хийж болно.

БАРИМТ, МАЯГТ, АЛБАН БЛАНК

book

Уламжлалт албан бичиг, захирлын тушаал, захирамж зэрэг албан бичгийн бэлдэцийг А4, А5 хэмжээтэйгээр 70-120 гр/м 2 нягтшилтай, принтерийн болон бэх, тамганы тогтоц сайтай, сайн чанарын цаасан дээр хэвлэж үйлчилнэ.

Цаасны төрөл:

60, 70, 80, 90, 100, 105, 128, 157, 200 гр/м2 нягтралтай хөнгөн шар, гөлгөр шар, цагаан (офсет), шохойтой, матт гэх цаасан дээр хийнэ.

НЭМЭЛТ ЧИМЭГЛЭЛ:

Хуурай болон өнгөт (алтлаг, мөнгөлөг гэх мэт) дардас, гялгар, барзгар лак гэх мэт нэмэлт чимэглэлүүд хийнэ.

Нууцлал:

Шаардлагатай тохиолдолд таны албан бичгийн бэлдэцийг энгийн нүдээр харах боломжгүй бичил бичвэр, тусгай программаар зурсан үл тасрах шугаман хээ, хуулбарлах боломжгүй харагддаггүй ион будган хэвлэлт зэрэг нууцлалтайгаар хийж болно.